loading...

کتوک شعر میناب

هاجر مهدی حسینی ، مینابی و اهل محله ی  ولیعصر این شهر هفتاد و چند ساله است که اکنون دبیر ادبیات دبیرستان های بندرعباس است و جزو شاعران دیرآمده ولی زود توفیق غزل زن هرمزگان است و در کنار نا